Ontdek autisme

Website

Trainingen | Informatie | Lezingen

Korte Samenvatting


“Onze samenleving wordt alsmaar complexer. Steeds meer mensen ervaren hierdoor problemen, die we als het ware uitvergroot zien bij mensen met autisme. Ongemerkt ontstaat er “een kloof tussen mensen met en zonder autisme”. Met Ontdek Autisme willen we “de kloof tussen mensen met en zonder autisme overbruggen”. Ons aanbod rust op drie pijlers:

– De kennis over autisme verbreden en verdiepen
= Werken aan een respectvolle grondhouding en gelijkwaardige communicatie
– Vaardigheden aanleren om op maat balans te vinden”

– Ontdek Autisme

Mijn Mening

Ontdek Autisme heeft als doel om autisme in een beter en realistischer licht te krijgen. Zoals ze zelf al aangeven, willen ze de kloof tussen mensen met en zonder autisme overbruggen. Dit doen ze door het verspreiden van informatie, onder andere door middel van trainingen, Autisme Belevingscircuits (ABC) en lezingen. Voor iedereen die meer wil weten over autisme, het is zeker de moeite waard!

Naar de website? Klik hier!

Ontdek Autisme | Website | ontdekautisme.nl